Artykuł sponsorowany

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za wycinkę?

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za wycinkę?

W ostatnich latach coraz częściej słyszy się o przypadkach, gdy drzewa są wycinane bez zgody właściciela lub wbrew przepisom. W takich sytuacjach właściciel nieruchomości może ubiegać się o odszkodowanie za wycinkę. W poniższym artykule dowiesz się, kiedy i jak można starać się o takie odszkodowania w Gdańsku.

Przepisy dotyczące wycinki drzew

W Polsce obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące wycinki drzew, które mają na celu ochronę przyrody oraz interesów właścicieli nieruchomości. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku, wycinka drzew może być przeprowadzana tylko po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji publicznej. W przypadku Gdańska jest to Urząd Miejski. Ponadto, w niektórych przypadkach konieczne jest również uzyskanie zgody właściciela nieruchomości, na której rośnie drzewo.

Sytuacje uprawniające do ubiegania się o odszkodowanie

Odszkodowania za wycinkę w Gdańsku można ubiegać się, gdy doszło do naruszenia ww. przepisów. Przykładowymi sytuacjami, które uprawniają do żądania odszkodowania, są m.in. wycinka drzewa bez zgody właściciela nieruchomości, wycinka drzewa pomimo braku wymaganej zgody organu administracji publicznej, czy też wycinka drzewa, które nie spełnia kryteriów określonych w przepisach (np. ze względu na jego wiek, gatunek lub stan zdrowia). Warto pamiętać, że odszkodowanie przysługuje nie tylko właścicielowi nieruchomości, ale także np. najemcy, jeżeli ponosi on straty związane z wycinką.

Procedura ubiegania się o odszkodowanie

Aby ubiegać się o odszkodowanie za wycinkę, należy zgłosić sprawę na policję lub do prokuratury, która prowadzi postępowanie wyjaśniające i ustala sprawców oraz okoliczności wycinki. Następnie należy zgromadzić dowody potwierdzające naruszenie przepisów oraz wysokość poniesionej szkody (np. zdjęcia drzewa przed i po wycince, dokumenty potwierdzające brak zgody na wycinkę, opinie biegłych dotyczące wartości drzewa). W kolejnym etapie należy skierować do odpowiedniego sądu pozew o odszkodowanie, w którym należy szczegółowo opisać okoliczności sprawy oraz żądaną wysokość odszkodowania.

Wysokość odszkodowania za wycinkę zależy od wielu czynników, takich jak wartość drzewa, stopień naruszenia przepisów, czy też ewentualne straty poniesione przez poszkodowanego. W praktyce odszkodowania mogą sięgać od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.