Artykuł sponsorowany

Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kiedy potrzebne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) to dokument, który odgrywa coraz ważniejszą rolę w polskim rynku nieruchomości. Istotność tego dokumentu wynika z rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz z przepisów prawa, które nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek posiadania takiego certyfikatu. W artykule przedstawiamy sytuacje, w których wymagane jest posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej, jakie informacje zawiera oraz jakie korzyści płyną z jego posiadania.

Przeczytaj również: W czym pompa obiegowa elektroniczna jest lepsza od ręcznej?

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej

Zgodnie z polskim prawem, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości o powierzchni użytkowej powyżej 50 m². Obowiązek ten dotyczy zarówno budynków mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Ponadto, właściciele budynków o powierzchni powyżej 250 m² mają obowiązek umieszczenia informacji o SCE na widocznym miejscu, np. w holu wejściowym. Należy pamiętać, że brak takiego certyfikatu może skutkować nałożeniem kary finansowej przez organy kontrolne.

Informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera szereg informacji na temat zużycia energii przez budynek oraz jego wpływu na środowisko. W świadectwie energetycznym znajdziemy między innymi informacje o rocznym zużyciu energii pierwotnej, wskaźniku efektywności energetycznej, a także o emisji dwutlenku węgla. Ponadto, SCE przedstawia propozycje działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, takich jak termomodernizacja czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Warto zaznaczyć, że świadectwo charakterystyki energetycznej ma ważność 10 lat.

Korzyści płynące z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej

Posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej przynosi wiele korzyści zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i dla potencjalnych nabywców czy najemców. Po pierwsze, dokument ten pozwala na rzetelną ocenę kosztów eksploatacji budynku, co jest szczególnie istotne przy podejmowaniu decyzji o zakupie lub wynajmie nieruchomości. Po drugie, świadectwo to może wpłynąć na wartość nieruchomości - im lepsza charakterystyka energetyczna, tym wyższa cena sprzedaży lub czynsz. Wreszcie, realizacja działań związanych z poprawą efektywności energetycznej może przyczynić się do obniżenia kosztów eksploatacji oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.