Artykuł sponsorowany

Jakie są różnice między gazem technicznym i gazem spożywczym?

Jakie są różnice między gazem technicznym i gazem spożywczym?

Gazy techniczne są szeroko stosowane w przemyśle, medycynie oraz gastronomii. Czym jednak różnią się gazy techniczne od spożywczych? Oto analiza tych dwóch rodzajów gazów, ich zastosowań oraz cech charakterystycznych.

Czystość gazów - kluczowy czynnik różnicujący

Gazy techniczne muszą spełniać określone normy czystości, które są niezbędne do ich zastosowania w przemyśle czy medycynie. W przypadku gazów technicznych, czystość może wynosić od 99,5% do 99,9999%, w zależności od wymagań danego procesu. Z kolei gazy spożywcze muszą spełniać surowsze normy czystości, ponieważ są one stosowane bezpośrednio w produkcji żywności lub napojów. W związku z tym ich czystość musi wynosić co najmniej 99,995%, aby zagwarantować bezpieczeństwo konsumentów.

Zastosowania gazów technicznych i spożywczych

Gazy techniczne znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, takich jak metalurgia, przemysł chemiczny, elektroniczny czy farmaceutyczny. Wykorzystuje się je między innymi do spawania, cięcia metali, chłodzenia czy oczyszczania powietrza. Gazy spożywcze natomiast są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, gdzie mają na celu poprawę jakości produktów, ich trwałości czy smaku. Stosuje się je między innymi do pakowania próżniowego, chłodzenia żywności czy produkcji napojów gazowanych.

Bezpieczeństwo i przestrzeganie norm

Gazy techniczne w Jelczu-Laskowicach oraz innych miejscach muszą być przechowywane i transportowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami bezpieczeństwa. W przypadku gazów technicznych, istotne jest zachowanie odpowiednich warunków przechowywania oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, aby uniknąć ewentualnych wycieków czy eksplozji. W przypadku gazów spożywczych, oprócz wymienionych wcześniej norm czystości, należy również przestrzegać przepisów dotyczących higieny oraz bezpieczeństwa żywności. W ten sposób zagwarantowane jest bezpieczeństwo zarówno dla pracowników, jak i konsumentów.

Podsumowując, różnice między gazami technicznymi a spożywczymi wynikają przede wszystkim z ich zastosowań, wymagań czystości oraz norm bezpieczeństwa. Gazy techniczne w Jelczu-Laskowicach oraz innych miejscach mają szerokie zastosowanie w przemyśle, medycynie czy gastronomii, jednak ich stosowanie wymaga przestrzegania określonych norm oraz zasad bezpieczeństwa.