Artykuł sponsorowany

Czy można ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec, jeśli pracowało się na umowę-zlecenie?

Czy można ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec, jeśli pracowało się na umowę-zlecenie?

Wiele osób podejmujących pracę za granicą zastanawia się, czy mają prawo do zwrotu podatku, jeśli pracowali na umowę-zlecenie. W przypadku Niemiec sytuacja jest dość jasna – tak, można ubiegać się o zwrot podatku, ale warto znać odpowiednie przepisy i procedury. W tym artykule omówimy, jakie są warunki i jak przebiega proces ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec dla osób pracujących na umowę-zlecenie.

Podstawowe zasady dotyczące zwrotu podatku

Zwrot podatku z Niemiec przysługuje wszystkim osobom, które w danym roku podatkowym miały miejsce zamieszkania na terytorium Polski i uzyskały dochody w Niemczech. Podatek dochodowy w Niemczech wynosi od 14% do 45%, w zależności od wysokości zarobków. W przypadku umów-zlecenie obowiązuje tzw. stawka progresywna, co oznacza, że im więcej zarabiamy, tym wyższy jest nasz podatek. Jeśli jednak nasze dochody były opodatkowane zbyt wysoko lub ponieśliśmy dodatkowe koszty związane z pracą za granicą, możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku.

Warunki i dokumenty niezbędne do ubiegania się o zwrot

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec w Myśliborzu, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim, trzeba posiadać ważny numer identyfikacji podatkowej (Steueridentifikationsnummer) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu (Lohnsteuerbescheinigung) wystawione przez pracodawcę. Ponadto, warto zgromadzić dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z pracą za granicą, takie jak rachunki za dojazdy, zakwaterowanie czy naukę języka. W przypadku umów-zlecenie istotne jest również udokumentowanie liczby dni przepracowanych w Niemczech – może to być np. kopia umowy lub zaświadczenie od pracodawcy.

Procedura ubiegania się o zwrot podatku

Proces ubiegania się o zwrot podatku z Niemiec składa się z kilku etapów. Najpierw należy wypełnić roczne zeznanie podatkowe (Einkommensteuererklärung) – można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy biur doradczych. Następnie, należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty i przesłać je do odpowiedniego urzędu skarbowego (Finanzamt) w Niemczech. Warto pamiętać, że termin na złożenie zeznania podatkowego upływa 31 maja roku następującego po roku podatkowym, ale można go przedłużyć, składając odpowiedni wniosek.

Czas oczekiwania na zwrot podatku

Czas oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec może być różny – zależy od indywidualnych przypadków i obciążenia urzędu skarbowego. Zwykle jednak trwa to od kilku tygodni do kilku miesięcy. Warto pamiętać, że im wcześniej zgłosimy się o zwrot, tym większa szansa na szybsze rozpatrzenie sprawy.